Registrácia
Primárne registračné údaje (OSOBNÉ ÚDAJE a KONTAKTNÉ ÚDAJE, zároveň povinné* údaje k registrácii):
Oslovenie*
Adresa
Telefónne číslo
Moja obľúbená lekáreň*
Email*

Doplnkové údaje

Ak vyplníte všetky požadované údaje a udelíte súhlas pre účely priameho marketingu
získate ďalších 25 bodov na kartu zadarmo.

Rodinný stav
Počet detí
Poisťovne
Typ práce
Vzdelanie
Trpeli ste alebo trpíte niektorým z nižšie spomenutých typov ochorení
Záujmy spojené so zdravím
Šport (aktívny športovec, športuje menej často, vôbec...)