Registrácia
Primárne registračné údaje (OSOBNÉ ÚDAJE a KONTAKTNÉ ÚDAJE, zároveň povinné* údaje k registrácii):
Adresa
Telefónne číslo
Poisťovne
Lekáreň*
Moje konto

Doplnkové údaje

Ak vyplníte všetky požadované údaje a udelíte súhlas pre účely priameho marketingu
získate 25 bodov na kartu zadarmo.

Rodinný stav*
Počet detí*
Typ práce*
Vzdelanie*
Trpeli ste alebo trpíte niektorým z nižšie spomenutých typov ochorení
Záujmy spojené so zdravím (alternatívna medicína, homeopatia...)
Šport* (aktívny športovec, športuje menej často, vôbec...)